Reglement

Deltakerne plikter å følge NCFs lover og reglement. Arrangørens anvisninger skal følges.

 • Det er påbudt med hjelm.
 • Det er ikke tillat å benytte sykkel med bukkehornstyre
 • Trafikkregler og skiltanvisninger må følges.
 • Følgebil eller andre kjøretøy er ikke tillatt.
 • Ryttere som ikke følger rittreglene vil bli diskvalifisert.
 • Startnummeret skal være synlig på sykkelen under hele rittet.
 • Søppel skal ikke kastes i naturen.
 • Vis hensyn til andre deltagere og gi hjelp om noen er skadet. Vi har sanitet på de viktigste punktene. 

VILKÅR FOR DELTAKELSE 

 • Påmelding foregår via  EQ Timing og tidtaking via Emit sitt system. Deltagere kommer på startlisten etter fullført registrering og betaling. Lisens skal være betalt, engangslisens eller helårslisens.
 • Om deltaker ønsker å bytte distanse fra lang til en kortere distanse, refunderes ikke mellomlegget.
 • Alle deltakere blir offentliggjort på internett, både i form av deltaker-/startliste før rittet og i resultatlister etter rittet.
 • Alle som deltar på 65km og 18km får utdelt chip.
 • Det er kun ved sykdom/ulykke som fører til at deltaker ikke kan stille til start, som vil gi rett til refusjon. 50% av startkontingent (pris før prisoppgang) bli refundert ved framvisning av legeattest senest 1 uke etter rittdato. Legeattest sendes pr. post eller skannes og sendes pr. e-post.
 • Om rittet må avlyses på rittdagen på grunn av vær- og føreforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), beholder arrangør hele startkontingenten.
 • Om rittet blir bestemt flyttet til annen dato eller til annet sted, vil påmeldte deltakere ikke få refundert sin startkontingent om de ikke kan stille til start på annet sted eller på annen dato.
 • Ved avlysning av ritt før rittdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten.
 • Det er ikke tillatt å sykle med plugg i øret. Det er mange som sykler og vi vil forhindre ulykker.
 • Deltaker er selv ansvarlig for eventuelt tap av sykkel/utstyr under rittet.
 • Røde Kors og folkehjelpen er spredt langs løypa.
 • Følg skilting langs traseen. Piler på skiltene anviser om det er bratt eller krappe svinger.
 • Det settes opp sperretider på den lengste distansen. Deltakere som kommer til matstasjoner etter sperrefristens utløp blir tatt ut av rittet, evt. får sykle videre uten startnummer/chip, men da utenfor arrangørens ansvar.
 • Sperretider: Svorkmo drikkestasjon kl.15.00.

Påmelding til våre arrangement innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og brukt i markedsføring som plakater, trykksaker, annonser etc. Bilder i vårt fotoarkiv vil også kunne bli benyttet og videresolgt til aviser, tidsskrifter og andre media.

Påmelding

Påmelding gjøres på EQ Timing (søk på "Orklarittet") eller innen kl. 10.00 på rittdagen. Les reglement før påmelding.

Meld deg på


Løype

loypekart-2014-v2.jpg

 

Rittleder: Atle Torjuul - tlf. 91875096 - atle-t@online.no